Inschrijvingen 2013 

Raafstraat - Alphen aan den Rijn


Bedrijfsnaam:
Blyweert aluminium BV

Website:
www.blyweertaluminium.nl

Categorie:
Woningbouw

Opdrachtgever:
Gemeente Alphen aan den Rijn

Architect/Ontwerper:
Raadgevend Ingenieursbureau Metz BV

Systeem- /aluminium leverancier(s):
Blyweert Aluminium BV

Gevelbouwer /Schrijnwerker:
Gevel Design Beek i.s.m. ERA Contour en Gort Construct

Datum aanvang renovatie:
oktober 2013

Einddatum renovatie:
december 2013


Project “Raafstraat Alpen aan den Rijn”

Door de gemeente Alphen aan den Rijn is het ruimtelijk plan de ‘Lage zijde’ ontwikkelt met daarin de aanleg van een nieuwe toegangsweg tot het centrum van Alphen aan den Rijn. Dit ruimtelijk plan bevat de bouw van o.a. een poortgebouw (met appartementen en kantoren) en de sloop/ herontwikkeling van de ten zuiden van de Thorbeckestraat gelegen woonwijk. Het woningcomplex Raafstraat 2 t/m 144, met de achtergevel aan de Thorbeckestraat blijft binnen deze ontwikkeling gehandhaafd maar diende wel aangepast te worden. Uitgangspunt hierbij is dat het complex na aanpassing een geïntegreerd onderdeel vormt van de nieuwe toegang tot Alphen aan den Rijn.

Door de huidige economische recessie is de verder ontwikkeling van het project ‘Lage zijde’ gestagneerd. Wel dient de ontwikkeling van de nieuwe toegangsweg gerealiseerd te worden waardoor de achtergevel van de Raafstraat gerenoveerd dient te worden om te voldoen aan de nieuwe eisen in relatie tot de nieuwe toegangsweg. Het ingenieursbureau Metz uit Giessen heeft hierin een belangrijke leidende rol gespeeld in samenwerking met Milieudienst West Holland.

De te renoveren gevel van het woningcomplex aan de Raafstraat bestaat uit tweeënzeventig 50-tiger jaren flatwoningen. In de jaren 80 is er een eerdere renovatie uitgevoerd waarbij de oorspronkelijke kozijnen zijn vervangen door kunststof kozijnen met dubbele beglazing. Het gevelbeeld dient grootschalig te worden geüpgrade waarbij de volgende uitgangspunten diende als basis voor het ontwerp:

1.     Integratie in het ontwerp van de nieuwe toegangsweg

2.     Toepassing van duurzame bouwmaterialen

3.     Het verhogen van de geluidwering van de gevels vanwege de verwachte toekomstige geluidbelasting op de gevels door wegverkeerslawaai

4.     Verbeteren van de thermische isolatie van de woningen.

Oplossing:

Het complex diende, met een minimale levensduurverlenging van 35 jaar, aan een zijde te worden gerenoveerd. Om de onderhoudsfrequentie van de zuidelijk georiënteerde gevel te verminderen zijn de bestaande kunststof kozijnen vervangen door nieuwe aluminium kozijnen voorzien van HR++ beglazing met hoogisolerende profielen en geïntegreerde suskasten. Er is gekozen voor slanke aluminium kozijnen van het merk Blyweert, profielserie type Themis HI. Naast het vervangen van de kozijnen werden de metselwerkstroken in de gevel voorzien van een keramische buitengevel isolatiesysteem in de kleurstelling die aansluit op de kleur van het metselwerk van het toekomstig nieuw geplande poortgebouw met zijn omliggende gebouwen. In borstweringen ter plaatse van de balkons is colorbel glas geïntegreerd in het kozijnsysteem. Verder diende de balkons geschilderd te worden en voorzien van nieuwe afscheidingen. De penanten en de boeidelen zijn geïsoleerd en bekleed met aluminium zetwerk. Er is specifiek gekozen voor keramische en aluminium afwerking om de levensduur, met minimale onderhoudsfrequentie, voor 35 jaar te garanderen waarna deze materialen in een technisch recycleproces opgenomen kunnen worden. Qua  beeldvorming heeft het complex dus een upgrading ondergaan door andere materiaal- en kleurkeuzes. Mede doordat het keramische gevelsysteem verder naar buiten is komen te liggen en de donkere kleurkeuze van de slankere aluminium profielen heeft dit ertoe geleid dat het pand transparanter oogt. De penanten zijn in een afwijkende kleur door middel van aluminium zetwerk bekleed. Dit zorgt ervoor dat het beeld van verticale geledingen van complex uit de jaren 50 behouden blijft. Er is specifiek gekozen voor gepoedercoat aluminium vanwege de eenvoudige lichte, flexibele verwerking van het materiaal. Hierdoor werden de bestaande maatafwijkingen van het complex eenvoudig opgelost doordat aluminium zich uitstekend leent om verschillende toleranties op te kunnen vangen.  Mede door het kleurbehoud van gepoedercoat aluminium en de keramische gevelelementen wordt de uitstraling van het complex voor de komende 35 jaar gewaarborgd.

De aanbesteding werd gegund aan ERA Contour en in samenwerking met de gevelbouwer Gevel Design Beek en Gort construct BV uit Bleskensgraaf is het werk in de geplande acht weken tijd uitgevoerd. Door een goede voorbereiding van het werk waarbij alle bewoners individueel zijn ingelicht konden alle afspraken met de eindgebruikers worden nagekomen. Zo hebben de betrokken partijen bijgedragen aan een geïntegreerde takenplanning waarbij een proefplaatsing de generale repetitie vormde. Hier konden alle gemaakte afspraken getoetst worden waardoor eventuele wijzigingen in productie en uitvoering doorgevoerd konden worden. In een oplevertempo van twee woningen per dag hebben de bewoners minimaal last van de bouwwerkzaamheden ondervonden. Kortom: Door een zorgvuldig aanbestedingstraject en snelle bouwtijd is het project uitgevoerd binnen het geplande budget van de opdrachtgever, de gemeente Alphen aan den Rijn.

De totale gevel heeft inmiddels zijn eerste beproeving in de praktijk ondergaan doordat de gevel op sinterklaas avond winddrukken heeft moeten opvangen tot windkracht 11 op de schaal van Beaufort. Er zijn op gebied van wind- en waterdichtheid geen problemen ontstaan waardoor in de praktijk bewezen is dat deze gevel ook onder zeer zware weersomstandigheden behouden blijft.

Door de gevel te upgraden zijn er voor de bewoners de volgende waarden toegevoegd:

-        Energiezuiniger vanwege de hoger isolerende gevelmaterialen, dus minder stookkosten

-        Door juiste materiaalkeuze zullen de onderhoudskosten aanzienlijk verminderd worden

-        Moderne behoudende uitstraling van de gevel

-        De woningen zijn waarschijnlijk door de upgrading meer waard geworden

-        Het comfortgehalte is verbeterd doordat er een hogere geluidreductie is ontstaan zowel door toepassing van nieuwe materialen als suskasten in plaats van roosters

-        Het comfort is verbeterd doordat er minder tochtverschijnselen aanwezig zijn en daardoor een behaaglijker gevoel door warmtebehoud

-        Er is meer daglichttoetreding in het woongedeelte van het complex ontstaan doordat de gevel transparanter is geworden door zijn slankere profileringen

-        Door het kunststof draaikiepraam te vervangen door een stolpraamuitvoering is er een grotere te openen oppervlakte ontstaan. Dit zorgt voor meer contact met buiten doordat letterlijk het zonnetje in huis wordt gehaald. Daarnaast kunnen deze ramen worden ingezet als verhuisramen indien er mutaties van bewoners plaatsvinden.

 

.Hoofdsponsor Sponsors Met dank aan