Inschrijvingen 2013 

Spilcentrum 't Ven - Eindhoven


Bedrijfsnaam:
Vissers & Roelands architecten & ingenieurs

Website:
www.vissersroelands.nl

Categorie:
Bedrijfsgebouwen

Opdrachtgever:
SKPO: Stichting voor Katholiek en Protestants-Christelijk Onderwijs

Architect/Ontwerper:
Karin Vissers en Jan Roelands

Systeem- /aluminium leverancier(s):
Alcoa RT62-GT70s en Alcoa AA100Q vliesgevel

Gevelbouwer /Schrijnwerker:
Geveltechniek Beers B.V

Datum aanvang renovatie:
1 oktober 2011

Einddatum renovatie:
19 oktober 2012

De basisschool in de jaren ’30 woonwijk Het Ven in Eindhoven werd oorspronkelijk gebouwd als R.K. jongensschool St. Willibrordus, met acht lokalen. De school is geen monument, maar vormt wél samen met rijksmonument Sint-Theresiakerk en het naastgelegen pastoriehuis een historisch ensemble van grootschalige gebouwen in een kleinschalige woonwijk.

Het verbouwde en uitgebreide complex biedt nu ruimte aan een basisschool, kinderdagopvang, peuterspeelzaal en buitenschoolse opvang. Karakteristiek voor het bestaande gebouw zijn onder meer de steile hoge kappen, diverse kopgevels, slanke kozijnen en rijke detaillering. Samen met de nieuwbouw, in historiserende bouwstijl, heeft het spilcentrum nu twaalf leslokalen. Flexibiliteit was hierbij een belangrijk uitgangspunt, evenals het concept Frisse Scholen.

De opdrachtgever wenste graag minder energie te verbruiken en het binnenmilieu te verbeteren. Voor dit concept is onder andere het energielabel tot minimaal klasse B nagestreefd door meer en/of betere isolatie én is een volledige nieuw installatiepakket toegepast. Het oorspronkelijke gebouw bestaat uit twee lagen met een forse kap, op een stramienmaat van 7,5 meter, de basismaat voor lokalen. De plattegrond heeft een brede verkeersruimte met leslokalen enerzijds en ondersteunende functies anderzijds. De kap was al niet origineel meer, maar opnieuw opgebouwd, nadat de Duitsers de jongensschool in 1944 in brand staken.

Kenmerkend zijn de kopgevels, met een rond raam in de punt. Boven de hoofdentree is glas-in-lood toegepast. Er zijn grote gevelopeningen aanwezig, met een karakteristieke vierdeling onder en een driedeling boven het kalf, waarbij twee van de drie bovenste ramen zijn te openen met een mechanische raamopener. De grote aluminium puien zijn bovendien in een travee van paren aangebracht. De aanwezige dakkapellen accentueren dit ritme.

Voor het metselwerk is gemêleerde gele baksteen toegepast, met een plint van rode baksteen. Kenmerkend zijn eveneens de betonnen lateien en rollagen en gemetselde raamdorpels. Ook in het interieur zijn nog originele details aanwezig zoals de driehoekige erkers tussen de lokalen en gangen (voor meer doorzicht en plasticiteit) en de detaillering van de binnendeurkozijnen met houten architraven en natuursteen dorpels en neuten. En op de zolder kwamen – na sloop van de verlaagde plafonds – de originele dakspanten in het zicht.

Spilcentrum ’t Ven is ontworpen op basis van het concept Frisse Scholen, volgens het Programma van Eisen Frisse Scholen van Senter Novem. Het concept stimuleert energiebesparing en verbetering van het binnenmilieu, waarvoor hoogwaardige isolatie en voldoende ventilatie belangrijk zijn. Het vooraf gestelde ambitieniveau voor het spilcentrum was minimaal klasse B (goed) en indien mogelijk klasse A (zeer goed). Voor een betere isolatie zijn de spouwmuren - die al waren voorzien van inblaaswol na-isolatie – nagekeken en waar nodig voorzien van nieuwe isolatie. De vulling van de 80 mm brede spouwen met inblaaswol leverde een Rc-waarde op van 2,6 m2K/W. Er zijn geen voorzetwanden aan de binnenzijde toegepast om de oorspronkelijke detaillering te behouden.

De stalen kozijnen met enkel glas zijn vervangen door slanke, isolerende aluminium renovatieprofielen met warmtereflecterend HR++ glas. De bestaande kozijnindeling en -detaillering zijn daarbij gehandhaafd. Wat de kap betreft, is de complete dakbedekking vervangen. Daarbij is het dak geïsoleerd met 160 mm dikke Rockflex 214-224, waardoor het dak nu een Rc-waarde heeft van 5,0 m2K/W. In het bestaande gebouw was op de begane grond een vloer op zand aanwezig. Deze is in de klaslokalen en speelzaal gesloopt en vervangen door een nieuwe geïsoleerde betonvloer op zand. Dit kwam onder meer voort uit de wens vloerverwarming aan te brengen. De Rc-waarde van de nieuwe vloer bedraagt Rc = 2,7 m2K/W.

Om het gewenste ambitieniveau te halen is het bestaande gebouw voorzien van volledig nieuwe installaties. Daarbij is gekozen voor gebalanceerde ventilatie met warmteterugwinning. Het rendement van de warmteterugwinning is minimaal 75 procent, waarbij de toe- en afvoerlucht 100 procent is gescheiden. De gebalanceerde ventilatie is CO2 gestuurd per lokaal en bij sterke schommelingen in bezettingsgraad kunnen de leslokalen een extra boost van 20 procent meer verse lucht krijgen. Door de grote verdiepingshoogte (3,0 - 5,0 meter) in de leslokalen kan langer een goede luchtkwaliteit gegarandeerd worden. Er is een laagtemperatuur verwarmingssysteem toegepast waarbij de leerkracht de temperatuur in elk lokaal en werkruimte kan beïnvloeden met een thermostaatknop. De daglichttoetreding is geoptimaliseerd.

De bestaande bouw had natuurlijk al grote gevelopeningen voor de leslokalen op de begane grond en de eerste verdieping. In de nieuwe kapconstructie van het bestaande gebouw zijn aan de achterzijde vijf grote daklichten (2,10 x 4,29 m) gerealiseerd. Behoud originele kenmerken De sterk vervuilde en deels beschadigde dakpannen op het bestaande dak zijn vervangen door oranje keramische Hollandse dakpannen, conform het bestaande type. Dit voorkomt kleurverschil én bestaand en nieuw vormen zo één geheel. De bestaande dakkapellen met kap en zinken wangen waren eveneens in slechte staat en zijn vervangen. De nieuwe prefab dakkapellen hebben dezelfde architectonische uitstraling én een hogere isolatiewaarde.

Het sterk vervuilde bestaande metselwerk is gereinigd door middel van softstralen. Bij deze techniek schuurt een fijn poeder vermengd met water onder lage druk het geveloppervlak, zonder de kern van de baksteen aan te tasten of bloot te leggen. De houten pui bij de hoofdentree met kenmerkende glas-in-loodramen is behouden en hersteld. Alle kozijnen, ramen, deuren, houten delen en beton lateien boven de grote gevelopeningen zijn wit geschilderd. Door sloop van de bestaande plafonds op de zolderverdieping werd de fraaie bestaande kapconstructie van beton en hout zichtbaar. Om de ervaring van de ruime verdiepingshoogte te behouden, koos het architectenbureau ervoor om de installaties hier als zichtwerk uit te voeren.Hoofdsponsor Sponsors Met dank aan