Inschrijvingen 2013 

Kenniscentrum - Roeselare


Bedrijfsnaam:
BURO II & ARCHI+I

Website:
www.b2ai.com

Categorie:
Bedrijfsgebouwen

Opdrachtgever:
Stadsbestuur Roeselare

Architect/Ontwerper:
BURO II & ARCHI+I

Systeem- /aluminium leverancier(s):
Reynaers Aluminium

Gevelbouwer /Schrijnwerker:
De Witte Aluminiumconstructies

Datum aanvang renovatie:
2011

Einddatum renovatie:
2013

Een stadsproject voor Roeselare 

Van KBC naar BIB+ 

De site van de voormalige Bank van Roeselare ligt nauwelijks 100 meter verwijderd van de Grote Markt van Roeselare. Nochtans is het ruime binnengebied van 3,2 ha – dat volledig ingesloten ligt tussen de randbebouwing van het ruimste bouwblok in de binnenstad – niet erg bekend bij de inwoners. Maar iedereen herinnert zich nog het statige negentiende-eeuwse breedhuis in neoclassicistische stijl aan de Noordstraat 38, dat in 1924 door de pas opgerichte Middenstandsbank in gebruik werd genomen. In 1935 werd de bank omgedoopt tot de ‘Bank van Roeselare en West-Vlaanderen’. In tegenstelling tot de meeste andere banken, had deze bank haar hoofdzetel niet in Brussel maar in de eigen regio. Na de oorlog vormde ze dan ook de motor van de groei en bloei van de commerciële en industriële ontwikkeling van het centrum van West-Vlaanderen. Ze had een enorme betekenis voor de stad, vergelijkbaar met wat Bekaert was voor Zwevegem of Picanol voor Ieper: ze was het ondernemend hart van de streek. Het gebouwenpatrimonium kende dan ook een snelle groei. Begin jaren negentig – toen de bank werd opgeslorpt door KBC – bezette het ongeveer eenderde van het binnengebied tussen Noordstraat en Ooststraat. De herstructureringen in de bankwereld zorgden ervoor dat de site nadien snel haar lokale belang verloor en uiteindelijk te koop werd gezet.

Omwille van de centrale ligging, de grote oppervlakte en het historisch belang van de plek, vormde de herbestemming van het gebied samen met de stationsomgeving een van de belangrijkste onderdelen van de globale stadskernontwikkeling van Roeselare. Anders geformuleerd: dit was de ideale gelegenheid om nieuwe mogelijkheden in het centrum te ontwikkelen en bestaande, minder goed functionerende zaken te verbeteren.

De onmiddellijke nabijheid van het drukke en expansieve winkelcentrum trok onmiddellijk investeerders aan om van de site een groot winkelcentrum te maken, aangevuld met woningen en kantoren. Nochtans kwam het project, ondanks veel goede wil, nauwelijks van de grond. Tot een groep lokale investeerders – wellicht gedreven door de geschiedenis van de plek? – de zaak overnam en het initiatief nam om een masterplan op te maken waarin iedereen, ook de stad, zich volledig kon vinden.

De studie van BURO II & ARCHI+I ging uit van een nieuwe multifunctionele binnenstedelijke ontwikkeling: appartementen, flats voor senioren, winkels, kantoren, hotel, parkeergarages… Maar ze had niet alleen oog had voor de invulling van de diverse functies, ze besteedde ook aandacht aan structurele ingrepen, die een blijvende toegevoegde waarde betekenen voor het centrum. Het grote bouwblok werd opgesplitst in twee delen, zodat er voortaan een rechtstreekse openbare verbinding zou ontstaan van de A. Rodenbachstraat via de H. Consciencestraat naar het station. Deze ingreep transformeert het besloten binnengebied naar een nieuwe publieke ruimte die aan de stad wordt toegevoegd. Zo ontstaat ook een commerciële verbindingslus die de winkelstraten Ooststraat en Noordstraat samenvoegt tot één ruim winkelwandelgebied.

De vroegere idee van een overdekte winkelgalerij werd verlaten. In plaats daarvan werden nieuw aangelegde pleinen voorzien, die aan de bewoners, gebruikers en bezoekers van de winkels, woningen en kantoren een aangename en kwalitatieve stedelijke omgeving geven. Onder de pleinen en gebouwen werd een ruime publieke parking voorzien, die het op termijn moet mogelijk maken om de Grote Markt volledig autovrij te maken.

Om een dergelijke site echt leefbaar te maken en volledig te integreren in het historische stadscentrum is naast de private ontwikkelingen ook een daadwerkelijke participatie nodig vanwege de stad. Immers, ook inwoners die niet in het gebied wonen, werken of winkelen moeten zich aangetrokken voelen om er regelmatig langs te komen.

Die participatie kwam er, toen de stad het centraal gelegen kantorencomplex van KBC opkocht, met de bedoeling het te herbestemmen tot een nieuwe openbare stadsbibliotheek. Maar dan niet zomaar een bibliotheek. De ambities werden zeer hoog gelegd: het zou een intense samenwerking worden tussen de diensten van cultuur en onderwijs. De nieuwe bibliotheek zou de vooruitstrevende, maatschappelijke en culturele inzichten en verwachtingen van beide samenbrengen en een volledig opzet verwezenlijken. De denkoefening resulteerde uiteindelijk in een concept voor een ‘open kenniscentrum’, bedoeld voor alle leeftijden, schoolnetten of bevolkingsgroepen. Het kenniscentrum, dat inmiddels de naam BIB+ meekreeg, zal overdag een grote toevloed van scholieren naar het nieuwe centrum brengen. Maar ook de winkelende passanten of de bewoners zullen aangespoord worden om van de voorzieningen gebruik te maken. ’s Avonds zullen de uiteenlopende culturele activiteiten de buurt dynamiseren. Het gebouw zal zich transformeren in een lichttoren en het imago van Roeselare als ‘Stad van het Licht’ mee gestalte geven. De parking onder het plein, zal via de lobby van BIB+ een toegang krijgen, zodat iedereen die de stad bezoekt of terug naar huis keert maximaal bij de initiatieven kan betrokken worden. Op de bovenste verdieping is er toegang tot een grote daktuin, die open is voor privaat en gemeenschappelijk gebruik. Op die manier wordt de erfenis van de Bank van Roeselare in ere gehouden en krijgt de site opnieuw een grote symboolwaarde voor de regio.Hoofdsponsor Sponsors Met dank aan