Inschrijvingen 2013 

Internationale School - Eindhoven


Bedrijfsnaam:
Diederendirrix architecten

Website:
www.diederendirrix.nl

Categorie:
Bedrijfsgebouwen

Opdrachtgever:
ISE-DB vof

Architect/Ontwerper:
Diederendirrix architecten: Bert Dirrix en Pieter de Ruijter

Systeem- /aluminium leverancier(s):
Reynaers

Gevelbouwer /Schrijnwerker:
Hendriks geveltechniek

Datum aanvang renovatie:
november 2011

Einddatum renovatie:
september 2013

Het ontwerp van de campus internationale school omvat zowel nieuwbouw als renovatie van de bestaande (rijks)monumentale bebouwing. In de nieuwbouw zit het entreegebouw, primair onderwijs, een souterrain met een multifunctionele (gym)zaal, een mediatheek, een dans en drama ruimte, en een NOC NSF sporthal.De renovatie van de vijf gebouwen die het Rijksmonument vormen, omvat met name onderwijsfuncties. In het voormalige poortgebouw zit een kinderdagverblijf en een buitenschoolse opvang.

De belangrijkste gebouwen van het monumentale ensemble dienden als vrijstaande gebouwen gerespecteerd te blijven. Dit gegeven leidde tot de keuze van een uitgebreid souterrain, met de mediatheek als meest belangrijke gemeenschappelijk programma. Het is een geheimenisvolle ervaring omdat op onnadrukkelijke wijze het ensemble logistiek en fysiek een eenheid wordt. De ingrepen in de bestaande architectuur van de kazerne zijn terughoudend en tegelijkertijd herkenbaar afwijkend van het stijlidioom van het rijksmonument.

Opzet is middels een hedendaagse onopvallende detaillering en materialisering de focus op de monumentale kwaliteiten te behouden. Ditzelfde geldt voor de nieuwbouw; wel specifiek en bijzonder, tegelijkertijd respectvol voor het authentieke ensemble. Er zijn vanwege de aard van het project (herbestemming én nieuwbouw) twee typen kozijnen toegepast. Enerzijds is type CP50 ingezet als achterzet-beglazing in de oudbouw. Bijzonder is de toepassing aan de binnenzijde van de gevel, achter de oorspronkelijke en monumentale stalen kozijnen. Schuivende ramen met een ranke tussenstijl welke niet storend is achter de ranke monumentale ramen. Daarnaast is er type CS68 toegepast. Een degelijk kozijn, passend bij de goudkleurig geanodiseerde gevelbeplating van de nieuwbouw. Bijzonder is de transparante begane grond van het entreegebouw met puien van 6800mm breed en 2700mm hoog. Vanwege een onderhoudscontract met een duur van 30 jaar is er gekozen voor geanodiseerd aluminium, wat garant staat voor een lange levensduur. Hoofdsponsor Sponsors Met dank aan