Inschrijvingen 2013 

GasTerra - Groningen


Bedrijfsnaam:
De Zwarte Hond Architectuur & Stedenbouw

Website:
www.dezwartehond.nl

Categorie:
Bedrijfsgebouwen

Opdrachtgever:
Gas Terra

Architect/Ontwerper:
De Zwarte Hond

Systeem- /aluminium leverancier(s):
Alcoa Architectuursystemen

Gevelbouwer /Schrijnwerker:
Kolf en Molijn

Datum aanvang renovatie:
2012

Einddatum renovatie:
2013

Hoofdkantoor GasTerra - Groningen

 

Herbestemming

Het Triodos Vastgoedfonds heeft een oud kantoorpand in het centrum van Groningen aangekocht om het volledig duurzaam te renoveren. Het energielabel van het gebouw verandert van G naar A+ en wordt met een ‘green lease-contract’ verhuurd aan GasTerra, een internationaal opererende handelsonderneming in aardgas. Naast het zeer negatieve energiegebruik heeft het gebouw uit 1986 geen sterke architectonische verschijningsvorm en is bouwkundige detaillering zeer pover. Wat is nu een slimme, adequate manier om het gebouw te transformeren?

Eenduidig                                                                                                                                                                           Alle ingrepen in het bestaande gebouw hebben behalve een esthetische motief ook een energetisch doel. Het hoekpand nabij het centraal station krijgt een eenduidiger beeld door de veelheid aan details en oplossingen te reduceren. Een nieuwe vide in het hart van het gebouw zorgt behalve voor een centrale ontmoetingsplek op de begane grond, voor zichtlijnen tussen de verdiepingen en daglicht in het gehele gebouw. De reductie van de hoeveelheid techniek in het gebouw heeft op het dak een plek gecreëerd voor een nieuwe representatieve ruimte met panoramisch uitzicht over de stad. De isolatiewaarde van de buitengevel opwaarderen zou volledige sloop en vervanging van het bestaande metselwerk en isolatie betekenen. Op materiaalniveau niet de meest duurzame oplossing. Samen in het ontwerpteam, specifiek met de installatieadviseur en de opdrachtgever, is onderzocht dat het resultaat ook behaald kan worden door onder andere het plaatsen van nieuwe kozijnen inclusief driedubbel glas, zonnepanelen en een water-koudeopslag gekoppeld aan een zeer zuinige gaswarmtepomp. Binnen de duurzaamheidsdoelstellingen van dit project voldoet het RT 72 Reflex systeem van Alcoa Architectuursystemen aan de verwachtingen en de gestelde eisen. Daarnaast geeft de oppervlaktebehandeling Alcoa RVS het gebouw de verwachte uitstraling.

A+ label

In nauwe samenspraak met de opdrachtgever en adviseurs zijn inventieve en sloopvrije oplossingen ontwikkeld. Enerzijds levert dit een opwaardering naar energielabel A+ en anderzijds ontstaat een aantrekkelijk, ruimtelijk en open kantoorgebouw. Een epc-waarde van 20% onder de geldende regelgeving leidt er bovendien toe dat een groenfinanciering mogelijk is en een officiële groenverklaring van Agentschap NL. Dit gerenoveerde kantoorpand draagt hiermee niet alleen bij aan het terugdringen van het gebruik van fossiele brandstoffen, maar geeft ook een attractief en adequaat antwoord op de problematiek rondom aanhoudende leegstand van kantoren.

Nieuw huisvestingsconcept                                                                                                                                                De verhuizing naar het getransformeerde pand was gelijk ook aanleiding om een nieuw huisvestingconcept in te voeren. Er is binnen GasTerra onderzoek gedaan naar het type werk wat er gedaan wordt en welke type plekken daarbij horen. De werkgevers en werknemers waren om geheel verschillende redenen op zoek naar flexibiliteit. Enerzijds spelen efficiency en kostenbesparing een rol, anderzijds is men op zoek naar vrijheid, uitdagingen en een betere verhouding tussen werk en privé. Dit heeft een grote invloed op de inrichting van plekken waar gewerkt moet worden.

Route

Bij het werkplekconcept voor GasTerra ligt de nadruk op de (her)inrichting van werkplekken, maar ook het gebouw met

haar directie omgeving en ontsluiting zijn cruciaal. Voor alle soorten vervoer ligt het hoofdkantoor op een toplocatie, in het stationsgebied van Groningen. Bij meer thuis werken en op afspraak zijn, is het hoofdkantoor steeds meer een plek voor ontmoeting en samenwerking. De plekken die hieraan gerelateerd zijn liggen dichtbij de centrale vide en trappen. Hoe verder daarvan af, hoe rustiger de type werkplekken zijn. De ordening van activiteit gerelateerde plekken is als een soort route van ontmoeting, ontspanning en werken ontworpen. Niemand heft in het nieuwe gebouw een vaste werkplek. Daarnaast werkt men zonder papier, er zijn geen kasten en prullenbakken. Dat is bij dit huisvestingsconcept niet noodzakelijk, maar zo wil GasTerra het maatschappelijk verantwoord ondernemen onder de werknemers breed vespreiden.

 

Bijzonderheden

Winnaar Gouden Kikker 2012

Energielabel A+

Grean Lease contract

Samenwerking Bart Vos (interieur en inrichting)Hoofdsponsor Sponsors Met dank aan